Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

Cennik biletów instruktorskich

Treść

 1. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć aqua-aerobicu - 10 zł za godzinę.
 2. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć w wodzie dla niemowląt i małych dzieci - 10 zł za godzinę.
 3. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć w wodzie w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub osób w ramach rehabilitacji po urazach i leczeniu szpitalnym - 8 zł za godzinę.
 4. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć płetwonurkowania - 20 zł za godzinę.
 5. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych,
  w tym nauki pływania i doskonalenia pływania - 20 zł za godzinę.

Prawo do zakupu biletu instruktorskiego posiadają osoby, które:

 1. Uzyskały pisemną zgodę dyrektora Krytej Pływalni.
 2. Legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami uprawnieniami.
 3. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 4. Wykupiły ubezpieczenie/polisę OC.
 5. Złożyły oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności z tytułu ewentualności zaistnienia szkody
  na mieniu bądź osobie, oraz o akceptacji regulaminów obowiązujących na basenie.
557904