Cennik biletów instruktorskich

Treść

 1. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć aqua-aerobicu - 10 zł za godzinę.
 2. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć w wodzie dla niemowląt i małych dzieci - 10 zł za godzinę.
 3. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć w wodzie w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub osób w ramach rehabilitacji po urazach i leczeniu szpitalnym - 8 zł za godzinę.
 4. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć płetwonurkowania - 20 zł za godzinę.
 5. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych,
  w tym nauki pływania i doskonalenia pływania - 20 zł za godzinę.

Prawo do zakupu biletu instruktorskiego posiadają osoby, które:

 1. Uzyskały pisemną zgodę dyrektora Krytej Pływalni.
 2. Legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami uprawnieniami.
 3. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 4. Wykupiły ubezpieczenie/polisę OC.
 5. Złożyły oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności z tytułu ewentualności zaistnienia szkody
  na mieniu bądź osobie, oraz o akceptacji regulaminów obowiązujących na basenie.