Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

BRAK POCZEKALNI !
Informujemy, że ze względu na ograniczenia sanitarne związane z epidemią SARS-COV-2 NIE MA poczekalni. Osoby, które nie wchodzą na pływalnię prosimy o opuszczenie holu kasowego. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu dystansu.

Zasady bezpiecznego korzystania z krytej pływalni w czasie epidemii SARS-COV-2

UWAGA!
Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00

Szanowni Państwo.
Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy. Opłacona pierwsza godzina to 70 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Z dniem 1 października, każda osoba, która korzysta z programu „Pływanie dla zdrowia” ma obowiązek okazywać aktualną i podbitą legitymacje szkolną (dzieci do lat 12). W przypadku dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły należy okazać dowód tożsamości rodzica lub dziecka (jeżeli taki posiada) z miejscem zameldowania. Jeżeli dowód tożsamości wydany został w innym miejscu niż Sucha Beskidzka, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu. Opieką dla dziecka do lat 7 może być tylko i wyłącznie jego rodzic lub prawny opiekun posiadający zaświadczenie. W przypadku programu „Jesteśmy nadal aktywni" należy okazać legitymację emeryta/rencisty lub świadczenie przedemerytalne oraz dowód tożsamości.

Każda osoba ma obowiązek okazywać wymagane dokumenty przy każdorazowym wejściu na pływalnie w ramach programów profilaktycznych, w przypadku braku dokumentu nie będzie można skorzystać z programu

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

Treść

Konkurs na najem lokalu użytkowego.

Konkurs na najem lokalu użytkowego.

Dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

AED na naszej pływalni.

AED na naszej pływalni.

Nasza pływalnia została wyposażona w automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. automated external defibrillator AED). AED to mały i prosty w obsłudze defibrylator, który może uratować życie osób z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Suska grupa WOPR szkoli ratowników

Suska grupa WOPR szkoli ratowników

Na terenie Suchej powstała Suska Grupa WOPR – jako jeden z oddziałów Zduńskowolskiego WOPR. Założycielami i koordynatorami grupy są Instruktorzy Ratownictwa WOPR Łukasz Miklusiak i Piotr Staszak.

Sauna zamknięta

Sauna zamknięta

Ze względu na prowadzone prace remontowe pomieszczeń sauny, sauna jest zamknięta do odwołania. O zakończonym remoncie i uruchomieniu sauny będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

323747