Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzk
Honorujemy karty
Baseny kąpielowe
Vouchery
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej została uroczyście otwarta w dniu 19 stycznia 2005 roku.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz zaprzyjaźnionego z Suchą Beskidzką Miasta Fromborka.

Dzięki współpracy miasta Sucha Beskidzka z powiatem suskim, obiekt ten udało się zrealizować
w bardzo krótkim czasie. Prace rozpoczęły się w dniu 1 kwietnia 2003 roku, a ich zakończenie nastąpiło 31 grudnia 2004 roku. Generalnym wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Skobud” z Żywca. Całkowity koszt inwestycji, który obejmie roboty budowlano - montażowe, nadzór inwestorski i koszty dokumentacji wyniósł ok. ośmiu i pół miliona złotych. Obiekt był dotowany w wysokości jednego miliona ośmiuset tysięcy zł przez Ministerstwo Edukacji i Sportu, które przekazało środki za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Krytą pływalnię zaprojektowała Pracownia Architektoniczna z Ostrowa Wielkopolskiego jako budynek dwubryłowy, wolnostojący. Jedną bryłę stanowi hala basenowa, przykryta lekko falowanym dachem na konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, drugą budynek z pomieszczeniami towarzyszącymi. Bryły nakładają się na siebie i przenikają tworząc przestrzenną kompozycję architektoniczną. Na parterze znajduje się hol wejściowy z szatnią, toaletami dla osób korzystających z pływalni. Stąd poprzez przeszklenia, zapewniono możliwość obserwacji hali basenowej. Z holu można przejść na piętro oraz za barierkami kasowymi do korytarza doprowadzającego do zespołu szatni. W szatni przez korytarz "bosej stopy" przechodzi się do zespołu natrysków połączonych z toaletami i dalej na halę basenową. W szatni przez korytarz „bosej stopy” przechodzi się od zespołu natrysków połączonych z toaletami i dalej na halę basenową. W obiekcie pływalni, oprócz głównego basenu o wymiarach 12m x 25m i głębokości 1,2m do 1,8m,, znajdują się m.in.: basen rekreacyjny o maksymalnej głębokości 1,2m, wyposażony w tryskacze wodne brzegowe, kaskadę brzegową oraz masaż ścienny czterodyszowy. Jest także mała niecka dla dzieci wyposażoną w grzybek wodny, zjeżdżalnia wewnętrzna o dł. ok. 60m oraz jacuzzi. Pływalnia posiada również widownię dla publiczności z 174 miejscami siedzącymi. Kubatura obiektu wynosi 12 550m3, a powierzchnia użytkowa 2783,20m2.

Obiekt został udostępniony dla wszystkich w sobotę 22 stycznia 2005 roku.

Niestety, w roku 2020 ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzony ogólnokrajowy lockdown, Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej została zlikwidowana Uchwałą Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XVII/133/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku. 

Ponowne utworzenie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej nastąpiło 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XXII/168/2020 z dnia z dnia 29 października 2020 roku.

Pod koniec października 2020 roku, Rada Powiatu Suskiego i Rada Miasta Sucha Beskidzka, przyjęły uchwały dotyczące podjęcia współpracy w przedmiocie współfinansowania Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu i Burmistrzem Suchej Beskidzkiej zostało podpisane 12 listopada 2020r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina będzie przekazywać corocznie dotację celową na pokrycie części kosztów funkcjonowania krytej pływalni w wysokości 50% dotacji przedmiotowej pokrywanej przez Powiat. Dodatkowo Gmina i Powiat zobowiązały się do realizacji odrębnych programów dotyczących nieodpłatnych usług wstępu na Krytą Pływalnię dla wybranych grup mieszkańców. 

664811