Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej została uroczyście otwarta w dniu 19 stycznia 2005 roku.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz zaprzyjaźnionego z Suchą Beskidzką Miasta Fromborka.

Dzięki współpracy miasta Sucha Beskidzka z powiatem suskim, obiekt ten udało się zrealizować
w bardzo krótkim czasie. Prace rozpoczęły się w dniu 1 kwietnia 2003 roku, a ich zakończenie nastąpiło 31 grudnia 2004 roku. Generalnym wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Skobud” z Żywca. Całkowity koszt inwestycji, który obejmie roboty budowlano - montażowe, nadzór inwestorski i koszty dokumentacji wyniósł ok. ośmiu i pół miliona złotych. Obiekt był dotowany w wysokości jednego miliona ośmiuset tysięcy zł przez Ministerstwo Edukacji i Sportu, które przekazało środki za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Krytą pływalnię zaprojektowała Pracownia Architektoniczna z Ostrowa Wielkopolskiego jako budynek dwubryłowy, wolnostojący. Jedną bryłę stanowi hala basenowa, przykryta lekko falowanym dachem na konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, drugą budynek z pomieszczeniami towarzyszącymi. Bryły nakładają się na siebie i przenikają tworząc przestrzenną kompozycję architektoniczną. Na parterze znajduje się hol wejściowy z szatnią, toaletami dla osób korzystających z pływalni. Stąd poprzez przeszklenia, zapewniono możliwość obserwacji hali basenowej. Z holu można przejść na piętro oraz za barierkami kasowymi do korytarza doprowadzającego do zespołu szatni. W szatni przez korytarz "bosej stopy" przechodzi się do zespołu natrysków połączonych z toaletami i dalej na halę basenową. W szatni przez korytarz „bosej stopy” przechodzi się od zespołu natrysków połączonych z toaletami i dalej na halę basenową. W obiekcie pływalni, oprócz głównego basenu o wymiarach 12m x 25m i głębokości 1,2m do 1,8m,, znajdują się m.in.: basen rekreacyjny o maksymalnej głębokości 1,2m, wyposażony w tryskacze wodne brzegowe, kaskadę brzegową oraz masaż ścienny czterodyszowy. Jest także mała niecka dla dzieci wyposażoną w grzybek wodny, zjeżdżalnia wewnętrzna o dł. ok. 60m oraz jacuzzi. Pływalnia posiada również widownię dla publiczności z 174 miejscami siedzącymi. Kubatura obiektu wynosi 12 550m3, a powierzchnia użytkowa 2783,20m2.

Obiekt został udostępniony dla wszystkich w sobotę 22 stycznia 2005 roku.

Niestety, w roku 2020 ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzony ogólnokrajowy lockdown, Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej została zlikwidowana Uchwałą Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XVII/133/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku. 

Ponowne utworzenie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej nastąpiło 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Suskiego nr 0007/XXII/168/2020 z dnia z dnia 29 października 2020 roku.

Pod koniec października 2020 roku, Rada Powiatu Suskiego i Rada Miasta Sucha Beskidzka, przyjęły uchwały dotyczące podjęcia współpracy w przedmiocie współfinansowania Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu i Burmistrzem Suchej Beskidzkiej zostało podpisane 12 listopada 2020r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina będzie przekazywać corocznie dotację celową na pokrycie części kosztów funkcjonowania krytej pływalni w wysokości 50% dotacji przedmiotowej pokrywanej przez Powiat. Dodatkowo Gmina i Powiat zobowiązały się do realizacji odrębnych programów dotyczących nieodpłatnych usług wstępu na Krytą Pływalnię dla wybranych grup mieszkańców. 

557896