Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzk
Honorujemy karty
Baseny kąpielowe
Vouchery
Przejdź do stopki

Cennik ogólny

Treść

Szanowni Państwo.

Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy.

UWAGA! Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00


Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli.​

Czas Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet rodzinny
min. 1 osoba dorosła
+ 2 dzieci do lat 16)
60* minut 16,00 zł 13,00 zł 13,00 zł/os.
120* minut 30,00 zł 24,00 zł 24 ,00 zł/os.
każdy następny
rozpoczęty kwadrans
4,00 zł 3,25 zł 3,25 zł/os.

* Do każdego wejścia dodawane jest 10 min. gratis (czas na przebranie). 

 1. BILET ZEROWY:
 • ​dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających pomocy w szatni 15 minut bezpłatnie. Przekroczenie czasu pobytu skutkuje dopłatą za każdy rozpoczęty kwadrans 4,00 zł.
 1. REZERWACJA HALI BASENOWEJ:
 • cena do uzgodnienia
 1. REZERWACJA TORU W BASENIE SPORTOWYM:
 • jedna godzina: 100,00 zł
 1. UPRAWNIENIA DO WSTĘPÓW ULGOWYCH:
 • dzieci od 3 do 7 lat
 • dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
 • studenci do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
 • emeryci i renciści za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty
 • osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim
 • osoby niepełnosprawne 50% zniżki od obowiązującego biletu normalnego za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie stosuje się zniżki wynikającej z liczebności grupy
 1. UPRAWNIENIA DO WSTĘPÓW BEZPŁATNYCH
 • dzieci do 3 lat
 • opiekun osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • weterani i weterani poszkodowani za okazaniem ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego (nie dotyczy korzystania ze strefy saun)
 1. KARNETY
 • karnet uprawnia do 10% zniżki od aktualnie obowiązującej ceny biletu
 • ważność karnetów:
  • karnety o wartości do 50,00zł - 92 dni
  • karnety o wartości od 51,00zł do 100,00zł - 184 dni
  • karnety o wartości od 101,00zł - 366 dni
 1. ZNIŻKI DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
 • grupy od 20 osób - 10% zniżki
 • Na każde 15 osób w grupie wymagany jest jeden opiekun pełnoletni, który wchodzi na basen bezpłatnie. Zniżka dotyczy tylko biletów godzinnych.
660146