Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

BRAK POCZEKALNI !
Informujemy, że ze względu na ograniczenia sanitarne związane z epidemią SARS-COV-2 NIE MA poczekalni. Osoby, które nie wchodzą na pływalnię prosimy o opuszczenie holu kasowego. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu dystansu.

Zasady bezpiecznego korzystania z krytej pływalni w czasie epidemii SARS-COV-2

UWAGA!
Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00

Szanowni Państwo.
Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy. Opłacona pierwsza godzina to 70 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Z dniem 1 października, każda osoba, która korzysta z programu „Pływanie dla zdrowia” ma obowiązek okazywać aktualną i podbitą legitymacje szkolną (dzieci do lat 12). W przypadku dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły należy okazać dowód tożsamości rodzica lub dziecka (jeżeli taki posiada) z miejscem zameldowania. Jeżeli dowód tożsamości wydany został w innym miejscu niż Sucha Beskidzka, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu. Opieką dla dziecka do lat 7 może być tylko i wyłącznie jego rodzic lub prawny opiekun posiadający zaświadczenie. W przypadku programu „Jesteśmy nadal aktywni" należy okazać legitymację emeryta/rencisty lub świadczenie przedemerytalne oraz dowód tożsamości.

Każda osoba ma obowiązek okazywać wymagane dokumenty przy każdorazowym wejściu na pływalnie w ramach programów profilaktycznych, w przypadku braku dokumentu nie będzie można skorzystać z programu

AED na naszej pływalni.

Treść

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. automated external defibrillator AED) – jest to wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. (źródło: Wikipedia).

AED czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny został umieszczony w pomieszczeniu ratowników wodnych w budynku Krytej Pływalni. Urządzenie ratujące życie wraz z przeszkolonymi ratownikami w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na pływalni, a także może przyczynić się do ziększenia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu Krytej Pływalni. Niestety, ze względu na to, że pływalnia czynna jest tylko w określonych godzinach dostęp do urządzenia możliwy jest tylko w czasie pracy Krytej Pływalni.

Najbliższy defibrylator AED, do którego dostęp możliwy jest przez całą dobę, zlokalizowany jest w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 42.

Zastosowanie defibrylatora:

  • ​pierwsza pomoc
  • resuscytacja krążeniowo oddechowa
  • reanimacja
  • defibrylacja dzieci i dorosłych

Najważniejsze funkcje naszego AED:

  • automatyczne dopasowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków
  • uniwersalne elektrody, dla dzieci i dorosłych
  • defibrylator półautomatyczny (AED informuje kiedy zalecana jest defibrylacja, wstrząs uwalniany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku)
  • tryb pediatryczny uruchamiany za pomocą jednego przycisku
323747