Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzk
Honorujemy karty
Baseny kąpielowe
Vouchery
Przejdź do stopki

UWAGA !
Od dnia 1 kwietnia 2024 roku strefa saun będzie czynna codziennie
w godzinach od 16:00 do 20:50.

UWAGA!
Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00
Opuszczenie strefy z basenami i strefy saun: godz. 20:50
Zamknięcie Krytej Pływalni: godz. 21:00

Szanowni Państwo.
Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy. Opłacona pierwsza godzina to 70 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Programy profilaktyczne „Pływanie dla zdrowia" oraz „Jesteśmy nadal aktywni" 

Treść

Wzorem lat ubiegłych Gmina Sucha Beskidzka realizuje  dwa programy profilaktyczne dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej:  „Pływanie dla zdrowia" - program skierowany do dzieci oraz „Jesteśmy nadal aktywni" przeznaczony dla emerytów i rencistów.

Z przedmiotowych programów mogą korzystać mieszkańcy Suchej Beskidzkiej :

  • dzieci do lat 12, w tym dzieci do lat 7 wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem
  • wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz podopieczni Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej – jako grupy zorganizowane
  • emeryci i renciści

Adresaci obu programów będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z basenu jedną godzinę dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku.

Źródło: Urząd Miasta Sucha Beskidzka

Z dniem 1 października, każda osoba, która korzysta z programu „Pływanie dla zdrowia” ma obowiązek okazywać aktualną i podbitą legitymacje szkolną (dzieci do lat 12). W przypadku dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły należy okazać dowód tożsamości rodzica lub dziecka (jeżeli taki posiada) z miejscem zameldowania. Jeżeli dowód tożsamości wydany został w innym miejscu niż Sucha Beskidzka, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu. Opieką dla dziecka do lat 7 może być tylko i wyłącznie jego rodzic lub prawny opiekun posiadający zaświadczenie. W przypadku programu „Jesteśmy nadal aktywni" należy okazać legitymację emeryta/rencisty lub świadczenie przedemerytalne oraz dowód tożsamości.

Każda osoba ma obowiązek okazywać wymagane dokumenty przy każdorazowym wejściu na pływalnie w ramach programów profilaktycznych, w przypadku braku dokumentu nie będzie można skorzystać z programu.

660146