Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

UWAGA!
Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00
Opuszczenie strefy z basenami i strefy saun: godz. 20:50
Zamknięcie Krytej Pływalni: godz. 21:00

Szanowni Państwo.
Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy. Opłacona pierwsza godzina to 70 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty kwadrans zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Programy profilaktyczne „Pływanie dla zdrowia" oraz „Jesteśmy nadal aktywni" 

Treść

Wzorem lat ubiegłych Gmina Sucha Beskidzka realizuje  dwa programy profilaktyczne dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej:  „Pływanie dla zdrowia" - program skierowany do dzieci oraz „Jesteśmy nadal aktywni" przeznaczony dla emerytów i rencistów.

Z przedmiotowych programów mogą korzystać mieszkańcy Suchej Beskidzkiej :

  • dzieci do lat 12, w tym dzieci do lat 7 wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem
  • wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz podopieczni Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej – jako grupy zorganizowane
  • emeryci i renciści

Adresaci obu programów będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z basenu jedną godzinę dziennie, w dniach od poniedziałku do piątku.

Źródło: Urząd Miasta Sucha Beskidzka

Z dniem 1 października, każda osoba, która korzysta z programu „Pływanie dla zdrowia” ma obowiązek okazywać aktualną i podbitą legitymacje szkolną (dzieci do lat 12). W przypadku dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły należy okazać dowód tożsamości rodzica lub dziecka (jeżeli taki posiada) z miejscem zameldowania. Jeżeli dowód tożsamości wydany został w innym miejscu niż Sucha Beskidzka, wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Miasta o zameldowaniu. Opieką dla dziecka do lat 7 może być tylko i wyłącznie jego rodzic lub prawny opiekun posiadający zaświadczenie. W przypadku programu „Jesteśmy nadal aktywni" należy okazać legitymację emeryta/rencisty lub świadczenie przedemerytalne oraz dowód tożsamości.

Każda osoba ma obowiązek okazywać wymagane dokumenty przy każdorazowym wejściu na pływalnie w ramach programów profilaktycznych, w przypadku braku dokumentu nie będzie można skorzystać z programu.

565878