Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

Cennik ogólny

Treść

Szanowni Państwo.

Czas pobytu na basenie liczy się od momentu odbicia paska i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska do kasy.

UWAGA! Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 20:00


Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli.​

Czas Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet rodzinny
min. 1 osoba dorosła
+ 2 dzieci do lat 16)
60* minut 14,00 zł 11,00 zł 11,00 zł/os.
120* minut 26,00 zł 20,00 zł 20,00 zł/os.
każdy następny
rozpoczęty kwadrans
3,50 zł 2,75 zł 2,75 zł/os.

* Do każdego wejścia dodawane jest 10 min. gratis (czas na przebranie). 

 1. BILET ZEROWY:
 • ​dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających pomocy w szatni 15 minut bezpłatnie. Przekroczenie czasu pobytu skutkuje dopłatą za każdy rozpoczęty kwadrans 3,50 zł.
 1. REZERWACJA HALI BASENOWEJ:
 • cena do uzgodnienia
 1. REZERWACJA TORU W BASENIE SPORTOWYM:
 • jedna godzina: 80,00 zł
 1. UPRAWNIENIA DO WSTĘPÓW ULGOWYCH:
 • dzieci od 3 do 7 lat
 • dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
 • studenci do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej
 • emeryci i renciści za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty
 • osoby niepełnosprawne za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim
 • osoby niepełnosprawne 50% zniżki od obowiązującego biletu normalnego za okazaniem ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie stosuje się zniżki wynikającej z liczebności grupy
 1. UPRAWNIENIA DO WSTĘPÓW BEZPŁATNYCH
 • dzieci do 3 lat
 • opiekun osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • weterani i weterani poszkodowani za okazaniem ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego (nie dotyczy korzystania ze strefy saun)
 1. KARNETY
 • karnet uprawnia do 10% zniżki od aktualnie obowiązującej ceny biletu
 • przy zakupie karnetów o łącznej wartości powyżej 24 000,00zł karnety uprawniają do wejścia z 20% zniżką
 • ważność karnetów:
  • karnety o wartości do 50,00zł - 92 dni
  • karnety o wartości od 51,00zł do 100,00zł - 184 dni
  • karnety o wartości od 101,00zł - 366 dni
 1. ZNIŻKI DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
 • grupy od 20 do 30 osób - 10% zniżki
 • grupy od 31 osób - 15% zniżki
  Na każde 15 osób w grupie wymagany jest jeden opiekun pełnoletni, który wchodzi na basen bezpłatnie. Zniżka dotyczy tylko biletów godzinnych.
565886