Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

Cennik biletów instruktorskich

Treść

  1. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenie zajęć aqua-aerobicu opłata – 15,00 zł za 1 godz. zajęć.
  2. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenie zajęć w wodzie w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub osób w ramach rehabilitacji po urazach i leczeniu szpitalnym opłata – 8,00 zł za 1 godz. zajęć.
  3. Bilet instruktorski uprawniający do wejścia na basen i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, w tym nauki pływania i doskonalenia pływania opłata – 20,00 zł za 1 godz. zajęć.

Osoby chcące kupić bilet instruktorski będą musiały uzyskać pisemną zgodę dyrektora Krytej Pływalni oraz spełnić poniższe warunki:

  1. Uzyskały pisemną zgodę dyrektora Krytej Pływalni.
  2. Legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami uprawnieniami.
  3. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą.
  4. Wykupiły polisę OC.
  5. Złożyły oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności z tytułu ewentualności zaistnienia szkody
    na mieniu bądź osobie, oraz o akceptacji regulaminów obowiązujących na basenie.
565886