Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzk
Honorujemy karty
Baseny kąpielowe
Vouchery
Przejdź do stopki

Zasady bezpiecznego korzystania z krytej pływalni w czasie epidemii SARS-COV-2

Treść

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  dnia 7 sierpnia 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz wytycznych GIS dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-COV-2, użytkownicy obiektu Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, stanowiących integralną część Regulaminu Obiektu:

 1. Zabrania się korzystanie z obiektu Krytej Pływalni osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury ciała.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiekt oraz każdorazowo po kontakcie z elementami wyposażenia.
 3. Bezpośrednio przed kasą powinna znajdować się tylko jedna osoba, czas przebywania przy kasie należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą, wynoszącego co najmniej 1,5 metra, zarówno stojąc w kolejce do kas jak i w trakcie przebywania na terenie całego obiektu.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy udać się bezpośrednio pod natrysk. Ubierając się po kąpieli i pływaniu, użytkownik zobowiązany jest ponownie założyć osłonę ust i nosa, po wejściu do szatni.
 6. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zmiany ubrania na odpowiedni strój basenowy/kąpielowy, zgodny z dopuszczonym w obiekcie oraz obuwia wierzchniego na klapki basenowe.
 7. Przed wejściem na halę basenową, użytkowników obowiązuje staranne umycie ciała pod natryskami, a następnie przejście poprzez brodzik do płukania stóp.
 8. Podczas pobytu w obiekcie zaleca się częste mycie rąk, w sposób jak w instrukcji zamieszczonej przy umywalkach oraz dezynfekcje płynami, specjalnymi środkami znajdującymi się na terenie obiektu Krytej Pływalni.
 9. W razie kaszlu lub kichania obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa łokciem lub częścią garderoby.

Wszelkie przypadki pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia, każdy użytkownik powinien zgłaszać obsłudze. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach, obowiązuje Regulamin Obiektu Krytej Pływalni.

Wykaz telefonów:

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej – 33 874 22 34
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy – 999
 3. Policja – 997
664821