Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

Komunikat - czerwiec 2021r.

Treść

Informujemy, że zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w dniu 21 czerwca 2021 roku przez firmę CBiDGP w Lędzinach, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, woda we wszystkich nieckach basenowych, cyrkulacji oraz w natryskach spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Pliki do pobrania

565886