Przejdź do treści
Budynek Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Lewa strona obrazka w świetle dziennym, Prawa strona obrazka basen sfotografowany w nocy, na basenie włączone światła. obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem
Baseny kąpielowe. Lewa strona obrazka przedstawia basen sportowy, pusty brak kąpiących się osób. Prawa strona obrazka przedstawia basen rekreacyjny, pusty, brak kąpiących się osób. Obie strony obrazka połączone w całość płynnym przejściem (przenikaniem).
Przejdź do stopki

Regulamin Strefy Saun

Treść

 1. Sauna fińska (sucha), rzymska (parowa) oraz infrared (na podczerwień) są integralną częścią pływalni i obowiązują na ich terenie przepisy Regulaminu Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej (Regulamin Obiektu) oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z saun jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 3. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 4.  Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 6. Za skutki zdrowotne przebywania w saunach kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Z sauny fińskiej (suchej), rzymskiej (parowej) oraz infrared (na podczerwień) nie mogą korzystać osoby:
 1. chore na choroby krążenia, epilepsję,
 2. z wysokim ciśnieniem tętniczym,
 3. z ostrym stanem zapalnym i gorączką,
 4. kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 5. po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 1. Zabrania się:
 1. samowolnego manipulowania przy ustawieniach sauny,
 2. głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,
 3. wnoszenia do sauny napojów, pożywienia, jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników.
 1. Przed wejściem do sauny należy:
 1. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
 2. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 3. umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
 4. zdjąć obuwie basenowe.
 1. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 7 osób w saunie suchej, 5 osób w saunie parowej, 3 osoby w saunie infrared
 2. Temperatura w saunie suchej może wynosić od 75°C do 110°C, wilgotność powietrza jest utrzymywana na poziomie 10 %, w saunie parowej temperatura dochodzi maksymalnie do 50°C, a wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 100%., w saunie infrared temperatura wynosi od 50°C do 55°C,
 3. W saunie suchej i infrared należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska. W saunie parowej można siadać na ręczniku lub bezpośrednio na siedziskach.
 4. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.
 5. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać obsłudze pływalni.
 6. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
565889